Jak správně vyúčtovat zálohy na energie?

Pronajímáte-li byt, je Vaší zákonnou povinností jednou za rok nájemci vyúčtovávat energie. Víte, jak na to? Nebo každoročně tápete? Ať už je to jakkoli, tento článek Vám zaručeně pomůže tuto neoblíbenou povinnost hravě zvládnout.

Ze všeho nejdříve si řekněme, které skutečnosti týkající se zúčtování energií, je potřeba si stanovit již na samotném začátku nájemního vztahu.

Zúčtovací období

Zúčtovací období je zpravidla 1 kalendářní rok. Lze ho však dohodou stran (tedy pronajímatele a nájemce) nějakým způsobem upravit a přizpůsobit konkrétnímu případu. Nejjednodušším řešením je nastavení zúčtovacího období ve stejné délce, jako je nájemní vztah (maximálně však jako 12 po sobě jdoucích měsíců). To znamená, pokud bude nájemce byt obývat od 1. března do 28. února následujícího roku, je dobré vymezit totožně dlouhé zúčtovací období a energie tak vyúčtovat nájemci pouze jednou. Druhou možností je ponechat zúčtovací období jako kalendářní rok, vyúčtování energií pak musí být provedeno dvakrát.

Zálohy na energie a služby

Aby si pronajímatel pojistil, že nájemce po skončení nájemního vztahu neuteče bez zaplacení, platí se měsíčně tzv. zálohy na energie a služby spojené s užíváním předmětu nájmu. Každý měsíc tak nájemce kromě nájemného za byt (např. 10 000 Kč) odvádí i příslušnou zálohu na energie a služby (např. 3 500 Kč). Výši těchto záloh je dobré nastavit dle předchozí (případně předpokládané) spotřeby a zároveň zohlednit i počet osob, který bude v bytě bydlet. Tuto částku je nutné uvést v nájemní smlouvě společně se způsobem jejich následného vyúčtování.

Položky vyúčtování

Než se dostaneme k jednotlivým položkám vyúčtování (a případně i jejich výpočtům), je potřeba si říci, co přesně lze zahrnout do záloh za energie a služby, a co naopak mezi tyto položky nepatří.

Lze zahrnout:

* Pronajímatel si může částečně ulehčit vyúčtování energií, a to tak, že na dobu trvání nájemního vztahu přepíše elektřinu a plyn na nájemce. Elektrárny a plynárny pak fakturují náklady za dodanou energii přímo nájemci.

Nelze zahrnout:

(Tyto náklady je pronajímatel povinen hradit z utrženého nájmu.)

 

Dodávka pitné vody

Dodávka pitné vody do domu podléhá hned dvěma cenovým sazbám – vodnému a stočnému. V případě, že bytový dům, kterého součástí je i námi pronajímaný byt, se nachází ve městě, jedná se zpravidla o jednu souhrnnou cenu pro vodné i stočné. V Brně se tato částka pohybuje kolem 85 Kč, k únoru 2021 (pro srovnání v Praze je to něco málo přes 100 Kč, v Ostravě cca 90 Kč).

Pokud nájemce v bytě bydlel celý rok (od 1. ledna do 31. prosince), není potřeba nic přepočítávat. Nájemci vyúčtujeme identickou částku, jaká je uvedena na faktuře z vodáren. Pokud však byt obýval pouze část roku, je nutné zjistit reálnou spotřebu za toto období. Pak jednoduše dopočítáme příslušnou část ceny, a to vynásobením spotřebovaného množství a ceny za měrnou jednotku.

Zvažujete prodej či pronájem Vaší nemovitosti?

Spočítejte si její tržní cenu během 5 minut ZDARMA pomocí našeho Realbota!

Tento článek pro Vás připravil

Přidáno dne

Další články od tohoto autora