Ochrana oznamovatelů

Povinná osoba: R 21, s.r.o., Koráb 499, 666 01 Tišnov, IČO: 03738663, IDDS: 6tjvurb (dále jen „Společnost“)

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Jméno, příjmení: Radim Kučera

e-mail: radim.kucera@r21.cz

telefon: +420 737 963 757

Detaily a postup přijímání a prošetření oznámení jsou popsány ve směrnici uvedené níže: