Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Advokátní úschova

Advokátní úschova je služba, při které jsou finanční prostředky klientů dočasně uloženy na účet zřízený advokátem. Děje se tak především při převodech nemovitostí, kdy kupující převodem peněz do úschovny získá jistotu zapsání jeho vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí ještě před převodem peněz protistraně a prodávající jistotu uhrazení smluvené částky kupujícím. Advokát má za tímto účelem vždy povinnost zřídit speciální účet oddělený od jeho vlastních financí, kam budou finanční prostředky na potřebnou dobu bezpečně složeny. Jakmile dojde ke složení peněz, žádná ze zúčastněných stran s němi nesmí manipulovat až do doby splněný ujedných podmínek. Po splnění všech smluvních podmínek obou protistran advokát prostředky uvolní a zajistí jejich převod na účet prodávajícího. V případech, kdy nedojde ke splnění všech ustanovení ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím, zajistí advokát převod finančních prostředků zpět na účet toho, kdo je původně do úschovny vložil. Když je účet advokátní úschovny úročen, náleží tyto úroky smluvní straně, která na ně má nárok a advokát si je nesmí ponechat. Každý avokát má povinnost zaregistrovat zřízenou úschovnu v tzv. elektronické knize úschov, na kterou dohlíží Česká advokátní komora. Pro transakce s nemovitostmi našich klientů vždy bez výjimky využíváme advokátní úschovy, což pro realitní kanceláře rozhodně nebývá standardem. Tímto krokem zajišťujeme našim klientům maximální bezpečí při uložení jejich finančních prostředků.“

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!