Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů

Bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů (BSM) rozumíme úpravu majetkových práv mezi manželi, která byla platná před datem 1.8.1998, od této doby hovoříme o společném jmění manželů (SJM). Do BSM nepatřily na rozdíl od SJM dluhy jednoho z partnerů ani jakékoli jeho další pohledávky. Pokud se však jakákoli věc stala součástí BSM, nebylo možné její pozdější začlenění do výlučného vlastnictví jednoho z manželů jen z toho důvodu, že na její pořízení byly použity pouze výlučné prostředky daného partnera. Pouze při zániku BSM je člověk, který dané finanční prostředky vynaložil, oprávněn požadovat jejich navrácení. V současnosti SJM, které nahradilo BSM, zahrnuje zahrnuje kromě nemovitosti i hypotéku, která slouží k jejímu financování.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!