Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Bytové družstvo (BD)

Bytové družstvo je právnická osoba, která se liší od jiných društev především tím, že může být založeno pouze za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Jeho dalším účelem je zajištění správy domu a nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví jeho členů. Chce-li někdo vstoupit do bytového družsta, musí si koupit jeho určitý podíl. Na základě toho získá právo uzavřít s bytovým družstvem smlouvu na nájem konkrétní bytové jednotky. Ze vstupu do bytového družstva vyplývají jeho členům různá práva a povinnosti. Musí se například spolu s ostatními členy podílet na nákladech spojených s rekonstrukcemi a opravami společných částí domu, ve kterém bydlí. Všichni se musí také řídit stanovami bytového družstva a v případě jejich porušení jim hrozí jejich vyloučení.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!