Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Bytový fond

Bytový fond značí celek bytů určitých charakteristik. Můžeme například hovořit o bytovém fondu České republiky, soukromém fondu nebo veřejném fondu. Cílem státu i obcí je neustálé rozšiřování svých bytových fondů, aby byl zajištěn dostatek možností bydlení všem obyvatelům. I když bylo mnoho bytů v rámci privatizace převedeno do soukromého vlastnictví, v současné době se obce snaží zajistit výstavbu vlastních bytů, které by mohly nabídnout znevýhodněným občanům, kteří mají mnohdy problém dosáhnout na bydlení v soukromém fondu.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!