Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Cena obvyklá

Cena obvyklá je taková cena, kterou by obchodník nebo poskytoval služeb obdržel za stejné nebo podobné zboží či služby za běžných podmínek ke dni ocenění na daném území. Jedná se o cenu, při jejímž stanovení se neberou ohledy na mimořádné okolnosti nebo osobní vztah prodejce nebo kupujícího k dané věci či službě. Cenou obvyklou proto nemůže být taková finanční částka, kterou by byla některá z tržních stran ochotna akceptovat v okamžiku stavu tísně, při prodeji mezi příbuznými osobami nebo v okamžiku přírodní katastrofy. Přesná definice obvyhlé ceny je uvedena v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!