Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Číslo parcelní

Číslo parcelní je územní prostorový identifikátor neboli číslo, podle kterého můžeme v katastrální mapě najít konkrétní pozemek. Má tvar zlomku, kdy první číslo se nazývá kmenové a druhé číslo poddělení. V katastrálních územích jsou parcelní čísla přidělována v číselných řadách a v některých jsou číselné řady i dvě. Je tomu tak z důvodu dělení na pozemkové a stavební parcely. Ne vždy se ale takto parcely dělí. Někdy je použita společná řada pro stavební i pozemkové parcely. Parcelní číslo se může měnit, a to především z důvodu převodu z jednoho katastrálního území do druhého, například při slučování nebo dělení katastrálních území. Parcely v České republice se číslují na základě katastrálního zákona.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!