Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Číslo popisné

Číslo popisné najdete na každé budově, která byla kolaudací schválena k trvalému bydlení. Podle znění zákona o obcích každá obec v České republice přiděluje čísla popisná na základě písemné výzvy stavebního úřadu nebo žádosti vlastníka budovy, ke které je přiložen geometrický plán a doklad osvědčující uvedení budovy do užívání. Orientační, ale i jiná domovní čísla, se musí umisťovat na dobře viditelné místo.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!