Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Darovací smlouva

Darovací smlouva je dokument, na jehož základě se můžou dvě strany dohodnout na bezúplatném převodu nemovité nebo movité věci do osobního vlastnictví obdarovaného. Existují dvě formy darovací smlouvy – reálná darovací smlouva a konsensuální smlouva. Zatímco u reálné darovací smlouvy přechází vlastnická práva dané věci na obdarovaného ihned, při sepsání konsensuální darovací smlouvy vlastnická práva přejdou na na obdarovaného až v případě, kdy splní určitou podmínku (třeba zápis do katastru nemovitostí). Jakmile dárce s protistranou darovací smlouvu uzavře, zpravidla už není možnost couvnout zpět. Zrušit platnost smlouvy by bylo možné pouze v případech, kdy se vyskytne nepředvídatelná událost, která dárci způsobí velké komplikace (zdravotní problémy, nenadálá hmotná nouze, apod.). Do 1 roku po uzavření darovací smlouvy je také možné její odvolání pro hrubý nevděk ze strany darovaného.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!