Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Dražba dobrovolná

Při dražbě dobrovolné nabízí vlastník věc k prodeji touto formou zcela dobrovolně na základě svého vlastního rozhodnutí. Za vlastníka je také možno považovat osobu, která má oprávnění s přemětem dražby hospodařit a vlastník dané věci ji zmocnil k provedení úkonu dražby. Navrhovatel s dražebníkem vždy při dobrovolné dražbě uzavřou písemnou smlouvu, ve které musí být uvedeny všechny informace týkající se dané dražby (jména navrhovatele a dražebníka, předmět určený k dražbě, nejnižší možná prodejní částka dané věci a výše odměny pro dražebníka). Hodí se také prostudovat dražební vyhlášku, ve které najdete všechny nezbytné informace k průběhu dražby. Náklady potřebné k provedení dražby hradí vždy její navrhovatel.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!