Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Dražebník

Pojem dražebník značí fyzickou nebo právnickou osobu, která se zabývá organizací dražeb. Tato osoba musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 26/2000 Sb. O veřejných dražbách a musí zároveň vlastnit koncesi k provozování této živnosti. Existuje databáze s názvem Seznam dražebníků, kterou provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj a najdete zde důležité informace o dražbách i dražebnících. Na dražebníky jsou kladeny různé podmínky, například ten, kdo se chce věnovat nedobrovolným dražbám, musí mít splacený základní kapitál v minimální výši 5 000 000 Kč, výše pojistného plnění musí činit 35 000 000 Kč a jeho povinností je vždy zajistit účetní uzávěrku ověřenou auditorem podle zvláštního právního předpisu.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!