Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Druhy pozemků

V katastru nemovitostí České republiky najdete několik druhů pozemků. Konkrétně se jedná o ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní půdu, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří. Druh pozemku má přímý vliv na jeho cenu. I když některé pozemky vypadají stejně, pokud je každý z nich jiného druhu, bude jejich tržní cena rozdílná. Funkční využití pozemku stanovuje územní plán obce.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!