Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí je dokument, který vydává soudní exekutor, když chce zajistit nemovitost dlužníka. Účelem vydání této listiny je umožnění zpeněžení dlužníkovy nemovitosti v dražbě. Zpravidla se k takovému kroku přistupuje pouze tehdy, když dlužník s věřiteli nespolupracuje na tom, aby dlužnou částku uhradil jiným možným způsobem. Oznámení o vydání exekučního příkazu se vždy zasílá katastrálnímu úřadu, který tuto skutečnost zaeviduje do listu vlastnictví a každý, kdo by měl zájem o koupi této nemovitosti, tak bude upozorněn, že na danou budovu byl vydán exekuční příkaz. V případech, kdy má osoba více závazků a věřitelů a dojde k vydání více exekučních příkazů, případná dražba proběhne na základě příkazu, který byl podán první. Pokud k dražbě má opravdu dojít, najdete ji na webu s názvem Portál dražeb, který provozuje Exekutorská komora.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!