Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad, který je nezbytně nutný pro provedení zápisu do katastru nemovitostí. S jeho pomocí se nově zaměřený objekt či územní plocha zobrazí do katastrální mapy. Geometrický plán budete potřebovat také pro přidělení popisného čísla a ohlášení o dokončení stavby. Jedná se o jednu ze základních právních listin, které se vážou k dané nemovitosti. Vyhotovení této listiny zajišťuje pověřený geodet na základě jím provedené zeměměřičské činnosti. Na pojem geometrický plán zpravidla narazíte při rozdělování pozemku, změně hranic se sousedním pozemkem nebo při stavbě či rekonstrukci Vaší nemovitosti.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!