Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Insolvence

Insolvence neboli platební neschopnost značí nemožnost dlužníka dostát svým závazkům vůči jeho věřitelům. Tímto pojmem je také označováno soudní řízení, které se zabývá řešením dlužníkovy situace. O umožnění insolvence rozhoduje soud a pokud ji schválí, je dlužníkovi stanoven insolvenční správce, který bude mít jeho případ na starost. Osoba, která skončí v insolvenci, může svůj úpadek řešit jedním ze třech možných způsobů – konkursem, oddlužením nebo reorganizací. Mnoho lidí v případě platební neschopnosti doufá v oddlužení, které však není pro každého. Osoba žádající o oddlužení totiž musí splnit podmínky oddlužení. Samotnou insolvenci upravuje zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!