Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, kde najdeme všechny podstatné informace týkající se jejich stavu, polohy a vlastnických práv k nim. Vznikl 1.1.1993 a slouží především pro daňové, statistické a technické účely. V katastru nemovitostí České republiky najdete několik druhů pozemků. Konkrétně se jedná o ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní půdu, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří. Katastrální mapy jsou dnes již běžně dostupné na internetu a kdokoli do nich v případě potřeby může nahlédnout. Pro prohlížení jsou nejpoužívanější weby www.nahlizenidokn.cuzk.cz a www.ikatastr.cz

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!