Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Katastrální mapa

Katastrální mapa je mapa České republiky, na které najdeme zobrazení hranic katastrálních území, územních správních jednotek, státních hranic a obvodů vodních děl a budov, které jsou v katastru nemovitostí evidovány. S katastrálními mapami se dnes prakticky výhradně setkáme v digitální formě. V některých případech, kdy katastrální mapy vznikly podle dřívějších právních předpisů, jsou však vedeny na plastových fóliích. Digitální katastrální mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:1000. Takové mapy vznikají přepracováním souborů geodetických informací, obnovou katastrálního operátu novým mapováním a na podkladě výsledků proběhlých pozemkových úprav. Na existující katastrální mapy se můžete podívat na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – www.nahlizenidokn.cuzk.cz.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!