Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Katastrální úřad

Katastrální úřad je úřad, který zajišťuje správu katastru nemovitostí. Je zřízen na základě zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Karastrální úřad prování 7 hlavních činností. Vykonává správu katastru nemovitostí, správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, projednává porušení na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvaluje změny místního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvaluje změny hranic katastrálních území, vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, plní další úkoly na úseku zeměměřičství a katastru nemovitostí České republiky, kterými ho pověří Český úřad zeměměřičský a katastrální. V každém kraji České republiky najdeme jeden katastrální úřad, který je dále rozdělen na více katastrálních pracovišť, která najdete v jednotlivých okresních městech.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!