Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Katastrální území

Katastrální území je katastrálním zákonem číslo 256/2013 Sb. definováno jako „technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí“. Katastrální území v České republiky mají vždy unikátní pojmenování, které je vytvořeno na základě názvu obce nebo městské části, která se v daném místě nachází (např. Chodov s číselným označením 728225) a pokrývají celé území státu. Určitý soubor katastrálních území v jedné oblasti spravuje místně příslušné katastrální pracoviště daného katastrálního úřadu.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!