Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Kauce

Kauce je pojem, se kterým se setkáte ve většině nabídek pronájmu nemovitostí. Jedná se dočasnou zálohu, která může být vratná i nevratná. V případech, kdy se kauce označuje jako vratná, je její navrácení tomu, kdo ji zaplatil, podmíněno splněním předem stanovených podmínek (např. vrácení vypůjčené věci zpět jejímu majiteli). Pokud budou předem stanovené podmínky porušeny, kauce nemusí být vrácena vůbec nebo dojde k navrácení pouze její části. Dojde-li ke způsobení škody, která převyšuje hodnotu kauce, může být požadováno uhrazení nákladů i nad rámec sjednané kauce. Pojem kauce nově nahradil pojem Jistota.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!