Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Kolaudace

Kolaudace je postup, kterým si musí projít každá nová stavba, aby mohla být využívána pro účel, za jakým byla postavena. Na základě podané žádosti stavebníka si dokončenou nemovitost přijede prohlédnout pracovník stavebního úřadu, který rozhodne, zda pro danou stavbu vydá kolaudační souhlas nebo ji zakáže využívat. Aby byla kolaudace úspěšná, musí budova splňovat stanovená stavební, hygienická a protipožární opatření. Pověřený člověk za stavebního úřadu se také zaměřuje na informace uvedené v projektové dokumentaci, které musí být shodné s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. Kolaudační prohlídce se dá vyhnout v případě, kdy se k žádosti o kolaudaci připojí odborný posudek od autorizovaného inspektora, který ji nahradí.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!