Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Kupní smlouva na nemovitost

Kupní smlouva na nemovitost je dokument používaný při převodu vlastnického práva mezi prodávajícím a kupujícím. Na jejím základě se prodávající zavazuje k odevzdání předmětu smlouvy kupujícímu při splnění předem daných podmínek. Protistrana (kupující) je naopak povinna nemovitost převzít a zaplatit za ni dohodnutou kupní cenu. Každá taková smlouva by měla obsahovat tyto náležitosti: identifikaci všech smluvních stran a předmětné nemovitosti, sjednanou kupní cenu za danou nemovitost, splatnost a způsob úhrady domluvené částky, stanovení práv vedlejších účastníků (pokud nějací existují), datum a místo uzavření kupní smlouvy a úředně ověřené podpisy smluvních stran. Je také určitě vhodné připojit prohlášení prodávajícího, že s prodávanou nemovitostí nejsou spojeny žádné dluhy, věcná břemena nebo nezapsaná nájemní práva a neexistuje žádné omezení v možnosti převodu například kvůli nařízené exekuci. I když na internetu naleznete vzory kupních smluv na nemovitost, doporučuje se využít služeb advokáta, který Vám kupní smlouvu připraví přesně na míru podle dané situace a nemovitosti.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!