Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Legalizace stavby

Legalizace stavby je označení pro získání dodatečného stavebního povolení. S tímto pojmem se budeme moci setkávat pouze do začátku roku 2021, kdy tento proces již nebude podle novely stavebního zákona možný a stavebnímu úřadu bude umožněno okamžité nařízení odstranění černých staveb. Aktuálně může o tzv. legalizaci černé stavby požádat vlastník nebo stavebník, který musí zažádat o dodatečné povolení stavby a prokázat, že daná stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis omezuje nebo zakazuje a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. Při splnění těchto podmínek zpravidla dochází ze strany stavebního úřadu k udělení dodatečného povolení, v opačném případě však může nařídit odstranění stavby. Vlastníte-li černou stavbu, je vždy nutné zajistit její legalizaci, jinak hrozí provedení její demolice. Řízení o odstranění černé stavby totiž může být zahájeno kdykoliv a existenci takové nemovitosti nelze promlčet.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!