Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

List vlastnictví

List vlastnictví je veřejný dokument, díky kterému se můžeme dozvědět o všech nemovitostech, které vlastní nebo spoluvlastní vybraná osoba v určitém katastrálním území. Touto listinou je nutné disponovat v situacích, kdy je potřeba prokázat vlastnické právo ke konkrétní nemovitosti. Jsou dvě možnosti, jak můžeme získat informace obsažené na listu vlastnictví. Tou první je využití webové aplikace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, což bohatě postačí v případech, kdy není potřeba mít ho fyzicky v ruce. Pokud je potřeba získat papírovou verzi listu vlastnictví, musíme se vydat na katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo na některou z poboček Czech POINTu. Zde je však nutné počítat s uhrazením správního poplatku ve stanovené výši. List vlastnictví se skládá ze dvou částí – první obsahuje všechny dostupné informace o samotné nemovitosti včetně jejího vlastnictví a ve druhé nalezneme veškerá zatížení spočívající na dané nemovitosti. Je důležité myslet na to, že list vlastnictví je platný ke konkrétnímu datu a času vydání.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!