Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Majitel nemovitosti

Majitelem nemovitosti nazýváme fyzickou nebo právnickou osobu, která má k této nemovitosti vlastnické právo. Taková osoba může s nemovitostí nakládat plně dle svého úvážení, to znamená může ji prodat, pronajmout nebo realizovat určité stavební úpravy. Majitele pozemku, domu nebo bytu zjistíme s pomocí listu vlastnictví, který získáme na příslušném katastrálním úřadě, Czech POINTu nebo online za pomoci webové aplikace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!