Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Nabývací titul k nemovitosti

Nabývací titul k nemovitosti je dokument, na jehož základě lze prokázat vlastnictví dané nemovitosti. Nabývacím titulem může být několik různých listin, nejčastěji se však setkáte s kupní smlouvou, darovací smlouvou, usnesením o dědictví, usnesením o příklepu nebo usnesením o vypořádání společného jmění manželů. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete získat informaci o tom, co je nabývacím titulem ke konkrétní nemovitosti, stačí se podívat na list vlastnictví, kde tento údaj naleznete v oddílu E. Chcete-li mít získat list vlastnictví ve fyzické podobě, zastavte se na něktrou z poboček Czech POINTu nebo na katastrální úřad, kde můžete obdržet jeho neověřenou kopii za 20 Kč a ověřenou za 50 Kč za každou stránku. Každý, kdo potřebuje udělat řádný zápis do listu vlastnictví, musí na katastrálním úřadě předložit nabývací titul k nemovitosti spolu s návrhem na vklad. A důležité upozornění – aby byl nabývací titul platný, je nutné, aby byl opatřen razítkem katastrálního úřadu.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!