Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva stanovuje práva i povinnosti nájemce a pronajímatele. Tato smlouva musí být vždy uzavřena v písemné podobě a je stanovena buď na dobu určitou nebo neurčitou. Uzavřením nájemní smlouvy vzniká mezi nájemcem a pronajímatelem právní vztah, na jehož základě se nájemce zavazuje pronajímateli hradit pravidelně nájemné v předem stanovené výši a pronajímatel umožnit nájemci užívat nemovitost, na kterou byla nájemní smlouva uzavřena. Nejdůležitějšími části této smlouvy je stanovení smluvních stran, určení výše a splatnosti nájemného a doby nájmu.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!