Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrhem na vklad do katastru nemovitostí je žádáno o vznik, změnu nebo zánik práva k určité nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahajuje vždy příslušný katastrální úřad na žádost některého z účastníků řízení. Po skončení tohoto řízení dochází ke změně na listu vlastnictví u konkrétní nemovitosti. Návrh na vklad do katastru nemovitostí se pokládá například při koupi, prodeji nebo darování nemovité věci. Při návrhu na vklad vlastnického práva je nejprve potřeba vyplnit příslušný formulář, který mimo jiné naleznete na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. K tomuto návrhu je nutné přiložit i kupní, případně zástavní smlouvu s úředně ověřenými podpisy. Podání návrhu je možné elektronicky, osobně nebo za pomoci České pošty. Za samotný vklad vlastnického práva budete muset uhradit správní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!