Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Nemovitost

Nemovitost neboli nemovitá věc je označení pro pozemky a podzemní stavby, věcná práva k nim a práva, která za nemovité věci prohlašuje zákon. V praxi se tedy nejčastěji jedná o budovy spojené se zemí pevným základem a samozřejmě také všechny druhy pozemků. Všechny nemovité věci na území České republiky jsou evidovány v tzv. katastru nemovitostí, který spravuje Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!