Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Notářská úschova

Notářská úschova je využívána pro uložení listin a finančních prostředků, které mají být v bezpečí například při koupi nemovité věci. V takové situaci vzniká časová mezera mezi převodem peněz a zápisem do katastru nemovitostí. A právě zde se vyplatí přemýšlet o úschově finančních prostředků u důvěryhodné třetí osoby – notáře. Aby obě smluvní strany splnily své závazky, vloží se smluvená kupní cena na účet, který je oddělený od osobních prostředků notáře. Jakmile kupující uhradí kupní cenu a prodávající zajistí změnu zápisu u dané nemivtosti v katastru nemovitostí, bude mu finanční obnos vyplacen právě z tohoto speciálního účtu zřízeného notářem. V případě, kdy nedojde ke splnění všech dohodnutých podmínek, je částka vyplacena zpět na účet toho, kdo ji do notářské úschovy vložil. Notáři náleží za zprostředkování této služby odměna, která je procentuálně závislá na celkové výši finančních prostředků vydaných do úschovy.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!