Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Půda zemědělská

Půdou zemědělskou označujeme takový povrch země, který je využíván k provozování zemědělské činnosti a pastevectví. Konkrétně se tedy jedná o ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny. V České republice je podíl zemědělské půdy 53,7 %, z čehož 38 % připadá na ornou půdu, 12, 6 % na trvalé travní porosty a 3,1 % na zahrady, sady, vinice, chmelnice a ostatní půdu. Celková rozloha zemědělské půdy je v ČR 4 224 389 ha.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!