Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Parcela

Parcela je označení pro pozemek, který byl geometricky a polohově určen a je možné jej nalézt v katastrální mapě pod příslušným parcelním číslem (skládá se z kmenového čísla a v některých případech i z čísla za lomítkem). Samotné parcely se dělí na pozemkové (pozemek, který není stavební parcelou) a stavební (pozemky, které jsou evidovány jako zastavěné plochy a nádvoří). Známe-li parcelní číslo, jakoukoli parcelu nalezneme bez problémů v katastru nemovitostí.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!