Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Plomba

Plomba v katastru nemovitostí značí, že se s danou nemovitostí něco děje. K zaplombování nemovitosti dochází automaticky do 1 dne po přijetí návrhu na zápis do katastru nemovitostí. V okamžiku, kdy je na nemovitosti plomba, není možné podávat další návrhy na vklad. Plomba trvá po celou dobu řízení. K jejímu zrušení dojde po provedení vkladu katastrálním úřadem, pravomocným rozhodnutím o zastavení řízení nebo rozhodnutím o zamítnutí vkladu.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!