Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví je typem vlastnictví, kdy má vlastnické právo k určité věci více osob a jeho velikost závisí na velikosti podílu, kterým se tyto osoby na vlastnictví podílí. Práva a povinnosti spoluvlastníků upravuje občanský zákoník, který říká, že všichni spoluvlastníci jsou oprávněni účastnit se všech právních úkonů bez ohledu na velikost vejich vlastnického podílu na věci. Při rozhodování má největší váhu hlas osob, které vlastní nadpoloviční podíl. V případech, kdy by jedna osoba chtěla získat vlastnické právo výlučně pro sebe, je možné spoluvlastnický podíl odkoupit, pokud bude mít zájem jiný vlastník o prodej jeho podílu.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!