Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Pozemek

Pozemek je označení pro část zemského povrchu, která je od sousedních částí oddělena některým z mnoha druhů hranic (právně nebo fakticky). Podle nového občanského zákoníku jsou součástí pozemku prostor pod i nad povrchem a stavby pevně spojené se zemí kromě staveb dočasných. Každý pozemek může projít určitými změnami – rozdělením nebo sloučením. Všechny pozemky jsou v katastru nemovitostí rozděleny do parcel, které jsou označeny parcelními čísly. Pozemků existuje několik druhů, nejčastěji můžete slyšet o zemědělských a lesních pozemcích, zastavěných plochách a nádvořích a ostatních typech pozemků.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!