Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Předkupní právo

Předkupní právo je věcné právo k určité nemovitosti, které je užíváno ve prospěch oprávněné osoby, která tohoto práva může i nemusí využít. V praxi to vypadá tak, že prodejce, na jehož nemovitosti předkupní právo spočívá, musí nabídku na prodej prvně přeložit oprávněné osobě a až poté zájemcům třetích stran. Taková nabídka předkupního práva musí sestávat z takových podmínek a skutečností, které by obsahovala i nabídka komukoli jinému. Předkupní právo může vzniknout dvěma způsoby – ze zákona nebo ze smlouvy. Zákonné předkupní právo spočívá především na nemovitostech, které jsou vlastněny více osobami a každý má na ní určitý podíl. Smluvní předkupní právo může být sjednáno i v jiné než písemné formě, avšak samotná nabídka na koupi již musí být předložena v písemné podobě. V případě, že se oprávněná osoba rozhodně využít nabídky prodejce, musí uhradit dohodnutou částku do 3 měsíců od uskutečnění nabídky, pokud se tak nestane, její právo nabýt tuto nemovitost zaniká.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!