Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Převod vlastnického práva

Převod vlastnického práva je založen na vůli dvou smluvních stran převést vlastnické právo z jedné na druhou. Tento převod může být uskutečněn úplatným převodem (uzavřením kupní smlouvy) nebo bezúplatným převodem (uzavřením darovací smlouvy nebo smlouvy o směně věci). Budeme-li se bavit pouze o nemovitých věcech, k jejich převodu dochází v momentě, kdy o tom rozhodne katastrální úřad.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!