Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je soubor dvourozměrných (někdy i trojrozměrných) schémat a výkresů, které jsou doplněny textovou částí a jsou nezbytné pro úspěšné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro danou nemovitost. Je tedy potřeba vždy, když dochází k výstavbě nového domu nebo rekonstrukci stávajícího. Dříve bylo možné setkat se častěji s papírovou podobou těchto dokumentů, nyní jsou však již běžné projektové dokumentace v digitální podobě. Její vypracování mohou zajistit pouze autorizované osoby, které jsou vedeny v registrech České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů. Při zpracování projektové dokumentace se prověřují vztahy mezi stavbou a jejím okolím z ohledů vlastnických práv chráněných zájmů státu, vlivů stavby na životní prostředí, požadavků dotčených občanů a kapacit veřejného technického vybavení. Zpracovatel se také zaměřuje na vlastnosti stavby (bezpečnost, uspořádání, odolnost, …) a bližší informace o jejím provedení (zvolené materiály, pracovní a technologické postupy, …).

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!