Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Rekonstrukce

Rekonstrukce je architektonický pojem, který znamená přestavbu nebo návrat ke stašímu nedochovanému stavu. Rekonstrukce zpravidla značí výraznou změnu existujícího stavu, a proto musí být předem ohlášena (v případech, kdy se při ní nezasahuje do nosných konstrukcí a dochází pouze k částečné změně ve využití stavby), nebo pro ni musí být získáno stavební povolení (nutné v případech, kdy bude zasaženo do nosných konstrukcí, dojde ke změně využití nemovitosti nebo dochází ke změně požární bezpečnosti). Rekonstrukci je možné provést i bez jakéhokoli ohlášení a žádosti o vydání stavebního povolení, pokud se nezasahuje do nosných konstrukcí ani není pozměněn způsob užívání nemovitosti a její vzhled.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!