Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Rodinný dům

Rodinný dům je označení pro samostanou budovu s jedním nebo více podlažími (podle normy ČSN 734301 maximálně dvěma nadzemními a jedním podzemním + podkroví), která je určena k trvalému bydlení a jejíž nadpoloviční podlahová plocha místností vyhovuje požadavkům na trvalé rodinné bydlení. V rodinném domě mohou být vymezeny maximálně 3 bytové jednotky. Rodinné domy se dělí podle třech kritérií – podle urbanistické skladby (dvojdomy, čtyřdomy, terasové, atriové, řadové, samostatně stojící), podle způsobu využití (rezidenční rodinné domy, polyfunkční rodinné domy) a podle urbanistické struktury osídlení (venkovské, městské, příměstské).

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!