Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Smlouva o smlouvě budoucí 

Smlouva o smlouvě budoucí plní funkci jakési pojistky pro realizaci záměrů osob, které smlouvu uzavřely. Uzavřením této smlouvy se jedna ze zúčastněných stran zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem. Pokud tato soba neuzavře ve stanovené době sjednanou smlouvu, může protistrana požádat soud, aby určil obsah smlouvy a zajistil její uzavření. V případě, že oprávněná osoba nevyzve protistranu k uzavření sjednané smlouvy všas, nárok na její uzavření zaniká.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!