Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je běžně ujednávána pro případ porušení smluvních podmínek. Tato pokuta musí být ujednána písemně a musí být určena její výše. Jedná se tedy o jakousi vedlejší úmluvu, která by nabyla platnosti až v případě porušení některé ze smluvních povinností a znamenala by povinnost zavázané strany uhradit prodejci předem stanovené specifické plnění. Sjednání smluvní pokuty je zcela dobrovolné a při jejím využití plní především preventivní funkci. Při porušení smluvních podmínek je nutné uhradit ji na výzvu oprávněné osoby. Pokud nedojde k jejímu zaplacení, může oprávněná osoba podat žalobu na protistranu, která může mít za následek navyšování jejího závazku v čase.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!