Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

SVJ (Společenství vlastníků jednotek)

Společenství vlastníků jednotek známé pod zkratkou SVJ je právnická osoba, která zajišťuje správu společných částí domu a k němu náležejících pozemků. Toto společenství se skládá z jednotlivých vlastníků bytových jednotek, kteří vlastní právně samostatné jednotky. Podle zákona č. 89/2012 Sb. mohou v jedné budově existovat pouze bytové jednotky stejného druhu. Vznik společenství vlastníků jednotek nastává v případě, kdy katastrální úřad obdrží projev vůle vlastníka budovy, který si rozdělení na jednotky přeje. Po provedení rozdělení budovy se každá jednotka stává samostatným předmětem práv a je možné s ní nakládat podle libosti jejího majitele. SVJ rozhoduje o změně stanov, volbě a odvolání členů volených orgánů, účetní uzávěrce a výsledcích hospodaření a dalších.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!