Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Společné jmění manželů (SJM)

Společné jmění manželů je specifickou formou spoluvlastnictví a vzniká uzavřením manželství. Zákon stanovuje, že do společného jmění manželů náleží vše, co bylo získáno za dobu jeho trvání. Existuje však několik výjimek, mezi které patří například věci osobní potřeby jednoho z manželů (např. hygienické potřeby), věci získané darováním, náhrady nemajetkové újmy, majetek získaný jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví a majetek, který jeden z manželů získal náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního vlastnictví. Dříve se tento typ spoluvlastnictví nazýval bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Do společného jmění manželů patří i dluhy vzniklé za dobu trvání manželství a zisk, který byl získán z majetku ve vlastnictví pouze jednoho z manželů. Když dojde k zániku společného jmění manželů, je nutné vyhotovit jeho písemné vypořádání.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!