Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti je typ vlastnictví, při kterém má k nemovité věci vlastnické právo dvě a více osob. V České republice je spoluvlastnictví nemovitosti řešeno formou tzv. ideálních podílů, kdy každá osoba vlastní daný podíl, který ale nelze vztáhnout ke konkrétní části nemovité věci. Každé spoluvlastnictví je zapsáno na listu vlastnictví náležejícím ke konkrétní nemovitosti v katastru nemovitostí.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!