Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Stavební úřad

Stavební úřad je v České republice úřad, který je pověřen vykonáváním činností vyplývajících ze stavebního zákona. Mezi tyto činnosti patří vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení, poskytování informací ohledně územně plánovací dokumentace. Výkonem obecného Stavebního úřadu je pověřen vybraný obecní úřad nebo úřad městské části. Ne všechny stavby spadají do kompetence Stavebního úřadu, například některé dopravní a vodohospodářské stavby řeší speciální úřady jako Úřad pro civilní letectví nebo Drážní úřad.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!