Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Typ parcely

Typ parcely nalezneme v katastru nemovitostí a je možné se setkat pouze se dvěma typy – pozemkovou a stavební parcelou. Pozemková parcela je takový pozemek, který není v katastru nemovitostí evidovaný jako zastavěná plocha nebo nádvoří, jde tedy o pozemek, který není parcelou stavební. Nejčastěji se jedná o pozemky, které svým druhem odpovídají zemědělské půdě, ostatním plochám nebo vodním plochám. Stavební parcela je pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený pod pozemkovým druhem zastavěné plochy a nádvoří. O stavební parcele můžeme hovořit také v případech, kdy je vybraný pozemek určený k realizaci stavby územním rozhodnutím nebo stavebním povolením.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!