Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Územní plán

Územní plán je důležitou součástí územně plánovací dokumentace a stanovuje prostorové a funkční uspořádání výstavby v obci a jejím okolí. Hlavním účelem územního plánu je vytyčit předpoklady, které zajistí trvale udržitelný rozvoj dané oblasti s ohledem na životní prostředí, hospodářství a obyvatelstvo. Územní plán musí také splňovat krajské zásady územního rozvoje, který reguluje širší spektrum objektů (železnice, silnice). Územní plán reguluje možnosti výstavby a snaží se zajistit, aby nebyla na území obce a v jejím okolí postavena taková stavba, která by odporovala podmínkám stanoveným v územním plánu. V územním plánu nalezneme tři základní typy ploch – zastavitelné plochy (je v nich možné realizovat zástavbu s ohledem na regulace), plochy přestavby a plochy určené pro veřejně prospěšné stavby a opatření (tyto plochy lze v některých případech vyvlastnit). Územní plán se skládá ze dvou částí – výrokové části s odůvodněním a z grafické části.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!