Realitní poradna

Potřebujete objasnit některý z pojmů z realitního světa? Podívejte se do naší realitní poradny:

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí je vydáváno příslušným stavebním úřadem, který v územním řízení posuzuje vhodnost umístění stavby do daného území s přihlédnutím k jejímu typu, vlivům okolí a územně plánovací dokumentaci. Územním rozhodnutím označujeme rozhodnutí o umístění stavby, dělení nebo scelování pozemků nebo ochranném pásmu. Pokud stavební úřad nestanoví jinou lhůtu, má územní rozhodnutí platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci a tuto platnost lze v případě potřeby prodloužit. Vydání územního souhlasu není potřeba v případech, kdy nedochází ke zvýšení ani rozšíření nemovitosti.

Zpět do realitní poradny

Jsme špička v oboru. Přesvědčili jsme Vás?

Chcete s něčím v oblasti nemovitostí poradit nebo pomoci? Napište nám!